باسازی پروژه ستارخان

باسازی پروژه ستارخان

متراژ پروژه: ۱۳۰ متر مربع سبک کار شده : مدرن

اطلاعات بیشتر

بازسازی پروژه ولنجک

تهران، ولنجک

نام پروژه : galleria guestroom متراژ پروژه: ۵۰ متر مربع سبک کار شده : moroccam style

اطلاعات بیشتر

بازسازی پروژه اداری علامه

بازسازی پروژه اداری علامه

متراژ پروژه: ۹۰ متر مربع سبک کار شده : مدرن

اطلاعات بیشتر

بازسازی پروژه اداری علامه ۲

بازسازی پروژه اداری علامه ۲

متراژ پروژه: ۹۰ متر مربع سبک کار شده : مدرن

اطلاعات بیشتر