بازسازی پروژه اداری علامه دو

مشخصات پروژه

نوع پروژه

مدرن

نام پروژه

-

متراژ

۹۰ متر مربع

آدرس

تهران

کارفرما

-

وضعیت پروژه

تکمیل شده

تاریخ اجرا

-