بازسازی پروژه پاک

مشخصات پروژه

نوع پروژه

مدرن

نام پروژه

-

متراژ

130 متر مربع

آدرس

تهران

کارفرما

شهرداری

وضعیت پروژه

تکمیل شده

تاریخ اجرا

شهریور ۱۴۰۱